17,81 με ΦΠΑ
33,4536,83 με ΦΠΑ
12,27 με ΦΠΑ
36,4740,04 με ΦΠΑ
27,0027,39 με ΦΠΑ